Redundant-CPU

Denne CPU-en øker systemets pålitelighet ved hjelp av et parallelt standby-system bestående av CPU-modulen, strømforsyningsmodul, hovedbaseenhet og nettverksmodul.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention