HART analog utgangsmodul

6 kanalers analog utgangsmodul med mange praktiske funksjoner, stor nøyaktighet og HART master-funksjonalitet.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention