Strømforsyning

En modul for strømforsyning til CPU-, inngangs-/utgangsmoduler samt moduler med spesialfunksjoner. Vi tilbyr to typer strømforsyningsmoduler (AC/DC).
100-240 V AC-inngang; 5 V DC, 5 A modul for utgangsstrøm.
24 V DC-inngang; 5 V DC, 5 A modul for utgangsstrøm.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention