Utgang

Disse modulene mottar utgående kommandoer fra systemets CPU og aktiverer/deaktiverer deretter de respektive eksterne enhetene som er direkte tilkoblet den elektriske bryter-/utgangsmodulen.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention