Inngang

Moduler som mottar forskjellige av/på-elektriske signaler som input fra eksterne enheter og sender dem til systemets CPU.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention