MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Individuelle moduler er for tilkobling av inngangs- og utgangsenheter. Sortimentet består av flere forskjellige moduler som støtter et bredt spekter av installasjoner, bruksområder, og kablingsmetoder.
Moduler som mottar forskjellige av/på-elektriske signaler som input fra eksterne enheter og sender dem til systemets CPU.
Disse modulene mottar utgående kommandoer fra systemets CPU og aktiverer/deaktiverer deretter de respektive eksterne enhetene som er direkte tilkoblet den elektriske bryter-/utgangsmodulen.