MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Denne modulen gjør det mulig å utveksle informasjon med styringssystemverten. Denne modulen støtter optimalisert produksjon ved å hente inn og styre informasjon i produksjonen.
Bruk denne seriekommunikasjonsmodulen til å hente inn, redigere, overvåke og styre PLS-data, og til å hente inn måledata osv.