MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
CPU-moduler for PLS-systemstyring. CPU-ene i L-serien forenkler styringsoppgaven ved å tilby mange innebygde funksjoner som blant annet I/O som standard. De kan tilpasses slik at de inkluderer ytterligere moduler for å passe til en lang rekke bruksområder.
Et optimalisert utvalg av CPU-typer gjør det mulig å velge den riktige CPU-en for den aktuelle styringsoppgaven.