Forgrenings-/utvidelsesmodul

Denne modulen gjør at systemet kan utvides slik at det passer til størrelsen på deres produksjonsanlegg. Ved hjelp av forgrenings-/utvidelsesmodulen kan det monteres opptil 40 moduler med tre utvidelsesblokker.
Forgreningsmodul
Utvidelsesmodul
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention