MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Denne modulen gjør at systemet kan utvides slik at det passer til størrelsen på deres produksjonsanlegg. Ved hjelp av forgrenings-/utvidelsesmodulen kan det monteres opptil 40 moduler med tre utvidelsesblokker.
Forgreningsmodul
Utvidelsesmodul