IO-Link mastermodul

Det kan kobles til opptil seks I/O-Link-enheter eller konvensjonelle I/O-enheter til denne mastermodulen.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention