MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Disse modulene bruker en analog metode for datainnganger/-utganger. Sortimentet av analoge moduler støtter høyhastighetsstyring med stor nøyaktighet slik at prosessene kan styres med nøyaktighet.
Analoge inngangsmoduler med høy hastighet
Analoge utgangsmoduler med høy hastighet
Oppfyller forskjellige innstillinger på en fleksibel måte. Denne temperaturstyringsmodulen sørger for optimal temperaturstyring.
Det kan kobles til opptil seks I/O-Link-enheter eller konvensjonelle I/O-enheter til denne mastermodulen.