MX Sheet

Denne programvaren sørger for at Microsofts Excel-pakke kan overvåke, logge, hente inn alarmopplysninger og endre konfigurasjoner for PLS-en.