MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Ethernet-basert åpent integrert nettverk aktiverer trådløs kommunikasjon mellom IT systemet og verkstedet.
CC-Link IE TSN-modulen kan brukes som master eller som lokal stasjon. Kontrollkommunikasjon som krever sanntidsytelse og TCP/IP-kommunikasjon, kan blandes, noe som gjør at ytelsen og funksjonaliteten til CC-Link IE TSN blir så god som mulig.

Kombinere sanntidsstyring og TCP/IP-kommunikasjon

Støtte for vanlig Ethernet gjør det mulig å bruke ulike typer nettverkskompatible enheter og diagnoseprogramvare. Dette gir en integrert nettverksinfrastruktur som er enkel å vedlikeholde. Ethernet-kommunikasjon som støtter TCP/IP-kommunikasjon slik som informasjon som har blitt samlet og analysert ved hjelp av kantenheter, kan kombineres i samme linje som CC-Link IE TSNs kontrollkommunikasjon i sanntid.

Enkelt bytte av slaveenheter

Nettverksstasjonsparametre som er lagret i CPU-modulen, blir automatisk overførte til slavemoduler når nettverket initialiseres, og når tidligere frakoblete stasjoner igjen kobles til nettverket. Enkeltvis registrering av parametrene for hver stasjon er ikke nødvendig når slaveenheter er byttet ut.