I/O-utvidelse

Både "I/O-utvidelsesenheter" med innebygget strømforsyning og "I/O-utvidelsesblokker" uten strømforsyning fåes i forskjellige I/O-størrelser og -konfigurasjoner.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention