Drivelementer

Servo-/spindeldrev med høy forsterkningsfaktor som styrker styringssystemytelsen Høyytelses servo-/spindeldrev: MDS-D2/DH2-serien Servo-/spindeldrev: MDS-DJ-serien. Multi-hybriddrev: MDS-DM2-serien. MDS-DM2-SPHV3

MDS-E/EH-serien

Høy-ytelses servo-/spindeldrev-enheter Den servostyringsdedikerte kjerneprosessoren gir raskere styring for å oppnå forbedret grunnytelse.

MDS-EM/EMH-serien

Multi-hybrid drivelementer Multi-hybrid drivelementet kan drifte opptil maks. tre servoakser og én spindel.

MDS-EJ/EJH-serien

Kompakte alt-i-ett-drivelementer Ultrakompakte drivelementer med integrert strømforsyning bidrar til å redusere størrelsen på kontrollpanelet.

MDS-D2/DH2-serien

Med den raskeste strømstyringskretsen forbedres den grunnleggende ytelse dramatisk (styring med høy forsterkningsfaktor). En kombinasjon av servomotor med høy hastighet og detektor med stor nøyaktighet bidrar til å forsterke den generelle driftsytelsen.

MDS-DJ-serien

Ultrakompakte drivelementer med integrert strømforsyning bidrar til å redusere størrelsen på kontrollpanelet. Denne 2-aksetypen brukes for ytterligere størrelsesreduksjon.

MDS-DM2-serien

Vi tilbyr et utvalg av høy-ytelses multi-hybrid drivelementer. Multi-hybrid drivelementet drifter maks. tre servoakser og én spindel, støtter størrelsesreduksjon av enhetene og byr på tekniske fordeler.

MDS-DM2-SPHV3

Multi-hybrid drivelementene drifter opptil maks. tre servoakser og én spindel.