MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Neste generasjons spindelmotorer, utstyrt med høy hastighet og høy effektivitet

Ny type høy-ytelses spindelmotorer SJ-D-serien Høy-ytelses spindelmotorer SJ-V-serien Spindelmotorer med høy hastighet og lav treghet SJ-VL-serien Vektøyspindelmotorer HF-KP/HF-SP-serien Integrert spindelmotor SJ-BG-serien IPM-spindelmotor

Ny type høyytelses spindelmotorer SJ-D-serien

Energitapet i motoren er betydelig redusert gjennom optimalisering av magnetkretsen.

SJ-DG-serien

Spindelmotor med høy effekt og høyt moment Ekstra S3-ytelse (% ED-ytelse) har gitt økt effekten og bedre akselerasjon/-retardasjonsytelse

Spindelmotorer med høy hastighet og lav treghet SJ-DL-serien

Spindelmotorer for bor/gjenge-maskiner er lagt til i den nye spindelmotorlinjen SD-D-serien for å øke hastigheten ved boring og gjengeskjæring.

SJ-BG-serien

Integrert spindelmotor Den elektriske konstruksjonen er optimalisert for å øke det nominelle varige momentet per enhetsvolum og for å bidra til å redusere størrelsen på spindelenheter.

HG-JR-serien

Kompakte verktøyspindelmotorer er laget for å være like små, og ha den samme høye effekten, som servomotorer, men de byr likevel på rotasjon med høy hastighet (8000r/min). Disse motorene bidrar til redusert spindelstørrelse, for eksempel for roterende verktøyspindler.

Høyytelses spindelmotorer SJ-V-serien

Vi har et bredt sortiment av spindelmotorer, alle klare til å imøtekomme mange forskjellige maskinverktøybehov.

Spindelmotorer med høy hastighet og lav treghet SJ-VL-serien

Spindelen er beregnet på gjengeskjæremaskiner som krever raskere boring og gjengeskjæring.

Verktøyspindelmotorer HF-KP/HF-SP-serien

Denne motoren har fordelen av de samme egenskapene som en servomotor, som liten størrelse og høy effekt, og det gjør motoren til en kompakt spindelmotor med høy effekt som yter rotasjon med høy hastighet (6000rpm).

IPM-spindelmotor

Som en respons på behovet for mindre størrelse og høyere effekt, er det introdusert en IPM-motor for ytterligere energibesparelse.