• Hjem
  • Verktøy/annet
  • Personvernpolicy

Personvernpolicy

Forpliktelser vedrørende personvern på internett

Mitsubishi Electric Corporation vier stor oppmerksomhet til saker som gjelder personvern på Internett. Denne policyen forklarer hvordan Mitsubishi Electric Corporation behandler opplysninger om deg, som vi mottar gjennom Internett. Denne personvernpolicyen har til hensikt å informere deg som besøkende på vårt nettsted (Nettstedet), om hvilke typer opplysninger vi eventuelt kan innhente om deg når du besøker nettstedet, hvordan vi eventuelt bruker disse opplysningene, og om vi deler disse med andre.

Anvendelsesområde

Denne erklæringen om personvern gjelder Mitsubishi Electric Corporation og Mitsubishi Electrics nettsted (http://no.mitsubishielectric.com/no/). Erklæringen gjelder ikke andre selskapers eller organisasjoners nettsider som nettstedet har lenker til.

Ikke-personlige opplysninger

Du kan i hovedsak besøke nettstedet uten å oppgi til oss hvem du er eller avsløre andre opplysninger om deg selv. Vi kan imidlertid automatisk (dvs. utenom registrering) innhente opplysninger som ikke kan knyttes til en bestemt person, for at vi skal kunne yte bedre kundeservice. Tjenesten vår innhenter automatisk visse opplysninger, som for eksempel antall og hyppighet av besøkende på nettstedet, men vi gjør dette på en slik måte at opplysningene forblir anonyme. Disse opplysningene brukes til å beregne antall besøk, gjennomsnittlig tid som brukes på nettstedet, og hvor stor del av nettstedet du bruker, slik at vi kan forbedre nettstedet vårt. Vi vil ikke lese opplysninger som gjelder enkeltpersoner. Mitsubishi Electric Corporation kan eventuelt bruke en teknologi som kalles «informasjonskapsler», som angir hvordan og når sidene på nettstedet blir besøkt, og av hvor mange personer. En informasjonskapsel er et dataelement som et nettsted kan sende til din nettleser, og som eventuelt kan bli lagret på ditt system, men som ikke vil innhente personlig identifiserbar informasjon. Du kan velge innstillinger i nettleseren din som varsler deg før du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan velge om du vil motta den eller ikke. Du kan også velge å skru av informasjonskapsler i nettleseren din. Hvis du velger å gjøre dette kan det imidlertid hende at visse deler av enkelte nettsteder ikke virker som de skal.

Personlige opplysninger

Mitsubishi Electric Corporation opererer i fullt samsvar med Japanske lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer og andre regler som omhandler vern av personlige opplysninger.

Personlige opplysninger kan defineres som enhver informasjon som kan brukes til å identifisere en person, medregnet, men ikke begrenset til fornavn, etternavn, hjemmeadresse eller annen fysisk adresse, en e-postadresse eller annen kontaktinformasjon.

Mitsubishi Electric Corporation innhenter noen ganger personlige opplysninger fra kunder som en del av utførelsen av forretningsaktiviteter. På nettstedet blir personlige opplysninger hovedsakelig innhentet ved hjelp av ulike kontakt- eller spørreskjema.

Når vi ber deg direkte om å oppgi personlige opplysninger skriftlig, oppgir vi også hvordan vi har til hensikt å bruke opplysningene, og vil be om ditt samtykke. Når vi innhenter personlige opplysninger på annen måte vil vi kunngjøre på nettstedet hvordan vi har til hensikt å bruke dem.

Når du oppgir personlige opplysninger til oss vil vi bruke opplysningene til å besvare og bekrefte forespørselen din, og vi vil eventuelt beholde forespørselen i våre arkiver av samme grunn. For å styrke kundeforholdet vårt vil vi i tillegg eventuelt lagre og behandle personlige opplysninger og dele dem med våre internasjonale datterselskaper og tilknyttede selskaper, slik at vi kan få en bedre forståelse av dine behov og hvordan vi kan forbedre produktene og tjenestene våre.

Til tider vil Mitsubishi Electric Corporation gjennomføre nettbaserte spørreundersøkelser for å få en bedre forståelse av de besøkendes behov og profil. Når vi gjennomfører en spørreundersøkelse vil vi gjøre vårt ytterste for at du skal få vite hvordan vi vil bruke opplysningene vi har innhentet fra deg. Det kan være konkurranser, spill eller andre reklameaktiviteter på nettstedet vårt, som vil be deg om å oppgi personlige opplysninger. Vi bruker da opplysningene som du har gitt oss til å gjennomføre reklameaktiviteten, som for eksempel å gi kundestøtte eller kontakte deg hvis du vinner.

Mitsubishi Electric Corporation vil ikke bruke eller oppgi opplysninger som er innhentet under enkeltbesøk på nettstedet, eller opplysninger som du eventuelt har gitt oss, til noen tredjepart i den hensikt å selge, leie ut eller på annen måte markedsføre dine personlige opplysninger. Vi vil noen ganger benytte tredjepartstjenesteytere til å utføre eller assistere med nettbaserte spørreundersøkelser, konkurranser, spill eller andre reklameaktiviteter. For eksempel å lede spørreundersøkelsen eller reklameaktiviteten, samle data eller gi kundestøtte. Disse partene vil da ha signert en fortrolighetsavtale før de utfører slike tjenester. De vil ikke oppgi til andre noen personlige opplysninger som de mottar fra oss, og vil kun bruke disse med det formål å igangsette eller fortsette tjenestene som de utfører for oss.

Du kan velge å ikke oppgi personlige opplysninger til Mitsubishi Electric Corporation. Hvis du velger å ikke oppgi de personlige opplysningene som vi ber om, kan du fortsatt besøke mesteparten av nettstedet, men du kan miste tilgangen til visse valgmuligheter, tilbud eller tjenester som innebærer samhandling mellom oss.

Barn

Barn bør ikke oppgi personlige opplysninger til nettstedet uten samtykke fra foreldre eller verge. Selv om lite eller intet av materialet på nettstedet er rettet mot barn, vil Mitsubishi Electric Corporation oppfordre alle foreldre eller verger om å lære barna sine trygg og ansvarlig bruk av sine personlige opplysninger på Internett.

Varsling om endringer

Hvis Mitsubishi Electric Corporation velger å endre sin erklæring om personvern vil vi legge ut disse endringene i dette avsnittet, slik at du alltid vil kunne vite hvilke opplysninger vi innhenter, hvordan vi eventuelt bruker opplysningene og om vi vil dele dem med noen.

Spørsmål eller kommentarer

Det er viktig for oss å vite hva besøkende mener om våre tjenester og policyer. Hvis du har spørsmål eller bekymringer som gjelder denne erklæringen om personvern, eller annet som gjelder våre nettbaserte og fysiske produkter, kan du ta kontakt med Webmaster på Kontakt oss

Ditt samtykke

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vilkårene i vår erklæring om personvern, og i at vi innhenter og behandler personlige opplysninger for de formålene som er nevnt over.