Mitsubishi Electric Group lanserer 51 internasjonale bedriftsnettsider!

I 2015 begynte Mitsubishi Electric å realisere planen om å lansere og starte driften av bedriftsnettsider i hvert av de 31 landene, og én region (EMEA), hvor Mitsubishi Electric Group har et lokalt konsern eller foretak. Denne milepælen er nå oppnådd, etter den vellykkede lanseringen av de 51* bedriftsnettsidene fra den opprinnelige planen, som alle sammen er ferdige og tilgjengelige.

Meningen med dette prosjektet er å øke både bevisstheten og kunnskapen om Mitsubishi Electric Group i hvert av landene for å bidra til global forretningsvirksomhet og å utvikle det globale varemerket.

For å oppnå disse målene har alle bedriftsnettsidene to typer innhold: vanlig «global» informasjon, som kommer fra det internasjonale hovedkontoret, og lokal informasjon, som er spesifikk for hvert land eller region. Hver nettside er laget og vedlikeholdt på språket eller språkene som regnes for å være essensielle for å drive forretninger i hvert enkelt land eller region. Nåværende antall språk som brukes på bedriftsnettsidene er 23, og det inkluderer de store språkene i Europa, Asia, Mellom-Amerika og Sør-Amerika. Vi har også en nettside på arabisk. Den vanlige internasjonale informasjonen blir opprettet på amerikansk engelsk og blir deretter oversatt til hvert enkelt språk før det lastes opp på nettsidene. De lokale nettredaktørene i hvert enkelt land/region er ansvarlige for å oppdatere og/eller legge ut den lokale informasjonen.

Et optimalisert rammeverk for drift og samarbeid som dekker alt fra nettsideoppbygging og -utforming til styring og drift, er satt på plass for å sikre effektiv og feilfri drift av nettsidene. Vårt nettsideproduksjonssenter og oversettingssenter er sentrale i dette rammeverket. Begge er prosjektpartnere som er valgt på grunn av sine internasjonale kvalifikasjoner og erfaring. Nettsideadministreringssenteret i Corporate Advertising-avdelingen ved Mitsubishi Electrics internasjonale hovedkontor administrerer prosjektpartnerne og prosjektet som helhet.

Disse nettsidene gjennomgår for tiden over 1000 oppdateringer hver måned, inkludert oversettelser. Implementeringen av disse har til dags dato blitt vellykket utført uten noen store problemer.

I tiden fremover vil de lokale nettredaktørene, prosjektpartnerne og ledelsen samarbeide for å forbedre funksjonen til Mitsubishi Electrics internasjonale bedriftsnettsider som en strategisk brikke i hvert enkelt lands kommunikasjon.

Ta en titt på et av bedriftsnettsidene ved å klikke på velgeren for region/språk i øvre høyre hjørne i hvilken som helst av de 51 nettsidene. Du blir da sendt til nettsiden som tilhører landet og språket du valgte.

*I noen land blir bedriftsnettsiden utgitt på mer enn ett språk. Det er derfor det ikke er samsvar mellom antall land (31 land og én region) og antall nettsider (51 nettsider).