Global virksomhet

Energi- og elektrisitetssystemer

Turbingeneratorer, store skjermtavler, heiser, osv.

Industrielle automatiseringssystemer

Programmerbar styring, numerisk styring, multimedieenheter til bil, osv.

Informasjons- og kommunikasjonssystemer

Trådløse kommunikasjonssystemer, satellitter, nettverkssikkerhetssystemer, osv.

Elektroniske enheter

Kraftmoduler, høyfrekvensutstyr, optisk utstyr, LCD-enheter, osv.

Husholdningsapparater

LCD-TV-er, klimaanlegg for rom, kjøleskap, osv.